Στόχοι

Καθημερινά όλοι όσοι εργαζόμαστε στον Βρεφονηπιακό Σταθμό το Χαμόγελο προσπαθούμε να επιτύχουμε τους βασικούς στόχους που αφορούν στη σωστή και ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού σας, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μάθησης.

Οι στόχοι αυτοί είναι:

Το παιδί να γνωρίσει τον εαυτό του.

Να επικοινωνήσει με τους άλλους.

Να επιδράσει αμφίδρομα με το περιβάλλον.


Στις ευαίσθητες αυτές ηλικίες που κρίνουν πολλά για την περαιτέρω ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού, προσπαθούμε να απαντήσουμε στις ανάγκες του.

 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ

● αγάπη ● επικοινωνία και έκφραση
● ασφάλεια και σιγουριά ● κοινωνικοποίηση
● αυτονομία

Anages Sunaisthimatikes

                   ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ

 ● γνωριμία του περιβάλλοντος
● έκφραση και δημιουργική φαντασία

Anages Nohtikes

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

● διατροφή ● καθαριότητα ● άνεση ● κίνηση
● γνωριμία του εαυτού του και
τοποθέτηση του στο χώρο και το χρόνο

Anages Fusikes

3
online επισκέπτες

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020